Działalność dydaktyczno-organizacyjna

Działalność dydaktyczno – wychowawcza i organizacyjna

Doskonalenie zawodowe

 • roczny staż naukowy w Zakładzie Hydrologii na Politechnice Krakowskiej (1980/1981),
 • udział w Szkole „Współczesne zagadnienia hydrologii” Jabłonna (1983),
 • udział w Szkole Geomorfologicznej w Szymbarku (1985),
 • udział w kursie programu komputerowego Neural Network (1998),
 • kurs języka angielskiego (świadectwo, 1992-94, Speak up 6 poziom),
 • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych - warsztaty hydrologiczne, UJ i AGH. (1998),
 • warsztaty geomorfologiczne i hydrologiczne w Łazach, Instytut Geografii UJ (1998),
 • X Szkoła "Fizyka z elementami agrofizyki”, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie (1998),
 • uczestnictwo w zagranicznej wymianie pracowników i studentów w Związku Radzieckim, Niemczech i Wielkiej Brytanii (1975, 1979, 2003).

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

 • Polskie Towarzystwo Geograficzne (od 1995),
 • National Geographic Society USA (1984-1987),
 • Polskie Towarzystwo Geofizyczne (od 1996).

Aktywne uczestnictwo (z referatem lub posterem) w 33 konferencjach, sympozjach naukowych w tym organizowanych przez:

 • Polskie Towarzystwo Geograficzne (6),
 • Uniwersytet Łódzki (5),
 • Akademia Pedagogiczna – Kraków (5),
 • Akademia Rolnicza - Kraków (2),
 • Uniwersytet Jagielloński (2),
 • Polska Akademia Nauk (2),
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Warszawa (1),
 • Akademia Górniczo Hutnicza (2),
 • Uniwersytet Śląski (1),
 • Uniwersytet Warszawski (1),
 • Uniwersytet Świętokrzyski (1),
 • Uniwersytet Poznański (1),
 • Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Warszawa (1),
 • Urząd Miasta w Brzesku (1),
 • Słowacka Akademia Nauk – Smolice (1),
 • Komisja Nauk Geograficznych PAN (2) (1987,  2003).         

Referaty obejmowały problematykę z pogranicza wielu dyscyplin: hydrologii (wody gruntowe, wody powierzchniowe, zasoby wodne), geochemii (wody gruntowe, podłoże, rośliny, grzyby), geomorfologii (procesy korytowe, parametry zlewni oraz rzeźby), ekorozwoju (wdrażanie zasad), ochrony środowiska (stan środowiska), klimatologii (opady).

Działalność dydaktyczno – wychowawcza

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunku geografia na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (WSP i AP) w Krakowie w latach 1987 – 2010 z przedmiotów:

 • geomorfologia (ćw.),
 • hydrologia i oceanografia (wykł., ćw.),
 • ochrona środowiska (wykł., ćw.),
 • podstawy ekologii i ochrona środowiska, wykł., ćw.,
 • kształtowanie i ochrona środowiska, wykł., ćw.,
 • globalne zmiany środowiska przyrodniczego, wykł.
 • zasoby i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wodnej, wykł., ćw.,
 • terenowe ćwiczenia przedmiotowe z hydrologii, geomorfologii, geografii kompleksowej, meteorologii,
 • regionalne ćwiczenia terenowe (Okolice Krakowa, Karpaty, Tatry, Sudety, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Lubelska, Bieszczady, Słowacja),
 • proseminarium z geografii fizycznej,
 • przedmiot specjalizacyjny do seminarium z geografii fizycznej,
 • pracownia magisterska do seminarium z geografii fizycznej,
 • opieka i recenzje kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich,
 • promotorstwo prac licencjackich (20),
 • seminarium na studiach podyplomowych z przyrody (8 osób),

Zajęcia w innych jednostkach

 •  Szkoła Podstawowa w Pobiedniku koło Krakowa (1989/1990) - nauczyciel geografii,
 • Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej AP w Krakowie, Geografia – wyk., ćw.,
 • Instytut Biologii AP w Krakowie, podstawy geografii fizycznej, hydrologia, wyk., ćw.,
 • Instytut Politologii, AP w Krakowie, podstawy ekologii, ekologia społeczna, wyk., ćw.,
 • Instytut Fizyki, AP w Krakowie, hydrologia, ekologia krajobrazu, wyk., ćw.,
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, kursy kwalifikacyjne,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, kursy przygotowawcze na studia zaoczne,             studia podyplomowe z przyrody - seminarium),
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, kursy przygotowawcze na studia             zaoczne),
 • Niepubliczne Centrum Edukacji w Limanowej, hydrologia i oceanografia, ochrona środowiska, wyk., ćw.,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, hydrologia i oceanografia, wyk., ćw., regionalne ćwiczenia terenowe (Słowacja),
 • Informatyczne Centrum Edukacyjne w Myślenicach, hydrologia i oceanografia, ochrona            środowiska  – wyk., ćw.,
 • Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, hydrologia i oceanografia – wyk. ćw.,
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, geografia polityczna - wykłady, studia stacjonarne i zaoczne, podstawy ekologii - wykłady,
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, hydrologia            i oceanografia – studia podyplomowe,  wykł.

Działalność popularyzatorska

 • wykład na temat nowych teorii i hipotez w naukach o Ziemi dla członków Koła PTG w Nowym Sączu (1985),
 • współautorstwo przewodnika do wycieczki w Beskid Niski po polskiej i słowackiej stronie            (2002),
 • prowadzenie wycieczki po Beskidzie Niskim na Zjeździe PTG w Nowym Sączu w 2002 r.,
 • przewodnik sześciu kilkudniowych wycieczek po Polsce dla pracowników uczelni (Pieniny, Wrocław, Ściana Wschodnia, Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, Orawa, Słowacja, Tatry),
 • udział w przygotowaniu i uczestniczenie w programach telewizyjnych na temat wpływu cmentarzy i masowego grobu na środowisko: TVN, Polsat, TVP 2, prywatny producent Stawowczyk dla RTL, prywatny producent dr Arnost Vasicek, Ostrawa - telewizja czeska,
 • prelekcja dla członków i sympatyków PTG oddział w Krakowie „Rowerem przez Vyhorlat” - Słowacja (2009),
 • referat dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2009).
 •  wywiady dotyczące prowadzonych badań nad wpływem cmentarzy i masowych grobów na środowisko. Informacje, które przekazałem, ukazały się w:
 • Dziennik Polski (16 I 1999),
 • Dziennik Polski (20 XI 1999),
 • Super Expres (4 II 1999),
 • Gazeta Krakowska (13-14 I 1999),
 • Kulisy, Magazyn Ekspresu Wieczornego (4 III 1999),
 • Kurier sensacji i rozrywki (27 IX 1999),
 • Gazeta Krakowska (26 II 1999),
 • Dziennik Łódzki (26 IX 1997),
 • Przegląd Tygodniowy (1 III 2000),
 • Czwarty Wymiar 5/2000, Konspekt (nr 11 2002),

Współpraca z oświatą

 • współpraca z Domem Kultury przy Krowoderskiej w Krakowie (dyplom, 1985),
 • zajęcia z geografii w Szkole Podstawowej w Pobiedniku pod Krakowem (1990),
 • juror Olimpiady Geograficznej dla Szkół Średnich. (etap pisemny i finał od 1999 r.),
 • egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej (zaświadczenie nr MGE/1220/02),
 • spotkania z młodzieżą na temat kształcenia geografów (2003),
 • przewodnik 4 wycieczek dla młodzieży szkolnej,
 • prowadzenie wycieczek studyjnych w okolice Krakowa dla uczestników „Festiwalu Nauki w Krakowie” (przez 2 lata).

 Działalność organizacyjna

 •  członek Rady Instytutu Geografii (2 kadencje),
 • udział we współorganizowaniu zjazdu PTG w Nowy Sączu (2002),
 • prowadzenie obrad sekcji ochrony środowiska na Zjeździe PTG w Nowym Sączu (2002),
 • organizator Sympozjum „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem            antropopresji” (2003),
 • sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, opiekun roku studiów stacjonarnych oraz zaocznych,
 • członek uczelnianej komisji socjalnej (1987-1992),
 • skarbnik uczelnianych związków zawodowych (od 2007).

 Osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne

 •  pisemne podziękowanie za pełną zaangażowania pracę z uczniami szkół ponadpodstawowych prowadzonych w ramach VII roku działalności Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk przez kuratora Oświaty i Wychowania w roku 1985,
 • pisemne podziękowanie za publiczną prezentację dla mieszkańców oraz opracowanie o stanie środowiska gminy w Monografii Brzeska przez Burmistrza w roku 2006.

 Nagrody 

 • Rektora WSP (1980, 1988, 2014),
 • Nagrody jubileuszowe (1997, 2002, 2007),

 Odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1999),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2010).