strona główna

       Jestem geografem z wykształcenia i prowadzę interdyscyplinarne badania dotyczące środowiska geograficznego. Wybrałem taką profesję z myślą o szerokim spektrum poznania środowiska w którym żyje człowiek. Dyscyplina ta obejmuje problematykę związaną z wieloma innymi dyscyplinami. Dotyczy zagadnień z grupy nauk przyrodniczych (np. geologii, gleboznawstwa, hydrologii, biologii, ekologii), nauk fizyczno- chemicznych (np. fizyki, chemii, astronomii), społeczno-ekonomicznych, (np. ekonomii, statystyki socjologii), technicznych (np. informatyki - GIS, konstrukcja przyrządów pomiarowych) itd.

 

       Podejmuję wyzwania, które dotychczas nie były przedmiotem badań w Polsce a nawet w skali świata, np. „Wpływ masowych grobów na środowisko przyrodnicze”, „Wpływ pochówków na zawartości aminokwasów, związków organicznych w wodach podziemnych w otoczeniu nekropolii”, „Produkty geologiczne dekompozycji w masowych grobach” itp.  

 

        Badania, które prowadzę mają wymiar interdyscyplinarny. Celem ich jest rozwiązanie problemów naukowych a nie trzymanie się tradycyjnych podziałów dyscyplin naukowych. Badam wszechstronnie wpływ pochówków na środowisko. Próbuję wyjaśnić zjawisko świecących obłoków nad masowymi grobami. Proponuję także nowe mierniki oceny środowiska przyrodniczego a nawet rozwiązania techniczne w kwestii pomiarowej.

 

        Poznanie środowiska i zachodzących w nim zjawisk i procesów wymaga precyzyjnych pomiarów oraz badań terenowych. Takie podejście badawcze jest możliwe dzięki współpracy z uczonymi reprezentującymi inne dyscypliny: geografów fizycznych (prof. dr hab. Jan Lach), geologów (prof. dr hab. Maciej Pawlikowski), archeologów (prof. dr hab. Maria Mączyńska), chemików - specjalistów od instrumentalnych metod pomiarowych (mgr Mariusz Kolber), elektroników (dr Grzegorz Kawka) itp.